۱۶۸ (قمری)، صد و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم ژوئیه سال ۷۸۴ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰ 

سال: ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش