۱۶۶ (قمری)، صد و شصت و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم اوت سال ۷۸۲ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰ 

سال: ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش