۲۷۸ (قمری)

سال هجری قمری

۲۷۸ (قمری)، دویست و هفتاد و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم آوریل سال ۸۹۱ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰ 

سال: ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش