۲۸۱ (قمری)، دویست و هشتاد و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم مارس سال ۸۹۴ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰ 

سال: ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان