۲۷۹ (قمری)

سال هجری قمری

۲۷۹ (قمری)، دویست و هفتاد و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم آوریل سال ۸۹۲ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰ 

سال: ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش