۲۷ مار باریک

۲۷ مار باریک یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

۲۷ مار باریک
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بعد ۰۹h ۲۰m ۲۹.۰۱۸۱s
میل ‏۲۰.۵۰۱″۳۳′‎−۰۹°

°

قدر ظاهری (ع) ۴.۸۲
مشخصات
نوع طیف G8III-IV/?M5V
شاخص رنگ B−V 0.92
اخترسنجی
فاصله۲۴۳.۴ سال نوری
(۷۴.۶۸ پارسک)
جزئیات
جرم۲.۳۲/≥۰.۲۵ M
شعاع≈۸/۰.۳? R
درخشندگی۴۰.۳/۰.۰۰۷۴? L
درجه حرارت۵۱۵۰/>۳۱۰۰? کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
27 Hya, HD 80586, BD-08 2643, HIP 45811, HR 3709, SAO 136768.

منابعویرایش