۲۸۲ (قمری)

۲۸۲ (قمری)، دویست و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم مارس سال ۸۹۵ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰ 

سال: ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش