۲۸۸ (قمری)، دویست و هشتاد و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم دسامبر سال ۹۰۰ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰ 

سال: ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

منبعویرایش

  • مشکویه رازی، تجارب‌الامم، ترجمهٔ علینقی منزوی، جلد پنجم، چاپ اول، انتشارات توس، ۱۳۷۶