۲۹۱ (قمری)، دویست و نود و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم نوامبر سال ۹۰۳ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰ 

سال: ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴

رویدادهاویرایش

  • بردن گروهی از قرمطیان به بغداد و مثله کردن و کشتار آنان؛ گروهی از بازمانده اسیران قیام زنگیان را نیز همزمان به بغداد بردند همان بلا را بر سرشان آوردند.

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش

منبعویرایش

  • مشکویه رازی، تجارب‌الامم، ترجمهٔ علینقی منزوی، جلد پنجم، چاپ اول، انتشارات توس، ۱۳۷۶