۲۹۲ (قمری)، دویست و نود و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم نوامبر سال ۹۰۴ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰ 

سال: ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵

رویدادهاویرایش

  • سپاه عباسیان در نبرد با شورشیان در مصر پیروزی‌هایی به دست آورد.

منبعویرایش

  • مشکویه رازی، تجارب‌الامم، ترجمهٔ علینقی منزوی، جلد پنجم، چاپ اول، انتشارات توس، ۱۳۷۶