باز کردن منو اصلی

۲۹۳ (قمری)، دویست و نود و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم نوامبر سال ۹۰۵ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰ 

سال: ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

منبعویرایش