۳۴۴ (قمری)، سیصد و چهل و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم مه سال ۹۵۵ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰ 

سال: ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش