۳۴۵ (قمری)

۳۴۵ (قمری)، سیصد و چهل و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم آوریل سال ۹۵۶ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰ 

سال: ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش