سده ۵ (قمری)

سده‌ها: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه‌ها: ۴۰۰ ۴۱۰ ۴۲۰ ۴۳۰ ۴۴۰ ۴۵۰ ۴۶۰ ۴۶۰ ۴۷۰ ۴۸۰ ۴۹۰

قرن ۵ قمری یا سده پنجم (قمری) در تقویم هجری قمری به فاصله سالهای ۴۰۱ تا ۵۰۰ قمری گفته می‌شود. == رویدادها == در طی سده پنجم هجری، کاربرد کاغذ تقریبا در سراسر قلمرو اسلام عمومیت یافته بود.

چهره‌های برجستهویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش