۳۵۰ (قمری)

۳۵۰ (قمری)، سیصد و پنجاهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم فوریه سال ۹۶۱ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰ 

سال: ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش