۳۵۲ (قمری)، سیصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم فوریه سال ۹۶۳ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰ 

سال: ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش