۳۶۱ (قمری)، سیصد و شصت و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم اکتبر سال ۹۷۱ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰ 

سال: ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش