۳۷۵ (قمری)، سیصد و هفتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم مه سال ۹۸۵ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰ 

سال: ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸