۳۷۲ (قمری)

سال هجری قمری

۳۷۲ (قمری)، سیصد و هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با اول ژوئیه سال ۹۸۲ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰ 

سال: ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش