۴۰ ارابه‌ران


۴۰ ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۶h ۰۶m ۳۵.۰۹۷۷s
میل +۳۸° ۲۸′ ۵۷.۵۱۹″
قدر ظاهری (V)۵.۳۵۳
مشخصات
ردهA4m
راهنمای رنگ U-B0.15
راهنمای رنگ B-V0.25
راهنمای رنگ R-I0.09
اخترسنجی
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۰.۷۶ mas/yr
Dec.: -۵۲.۷ mas/yr
اختلاف منظر (π)۸.۵۷ mas
قدر مطلق (MV)۵.۵۸۸
جزئیات
جرم۳,۱ M
شعاع۲,۱ R
درخشندگی۴۰ L
دما۷,۵۰۰–۱۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HD 41357, GCRV 3828, ایراس 06031+3829, SBC7 265, 2MASS J06063509+3828578, AG+38° 663, GSC 02925-00806, PLX 1403, TD1 5967, BD+38° 1377, HIC 28946, PPM Star Catalogue 71223, TYC 2925-806-1, FK5 2465, HIP 28946, ROT 972, UBV 6148, GC 7723, HR 2143, SAO 58749, کاتالوگ ستاره‌ای 100041357.
منابع
سیمباداطلاعات

۴۰ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش