۴۳۲ (قمری)، چهارصد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم سپتامبر سال ۱۰۴۰ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰ 

سال: ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش