۴۳۸ (قمری)

۴۳۸ (قمری)، چهارصد و سی و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم ژوئیه سال ۱۰۴۶ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰ 

سال: ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱

رویدادهاویرایش

  • تالیف فرهنگ لغت عربی-فارسی، کتاب البلغه توسط ابویوسف کردی نیشابوری.

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش