۴۵۲ (قمری)، چهارصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم فوریه سال ۱۰۶۰ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰ 

سال: ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش