باز کردن منو اصلی

۴۹۰ (قمری)، چهارصد و نودمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم دسامبر سال ۱۰۹۶ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش