۵۳۹ (قمری)، پانصد و سی و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم ژوئیه سال ۱۱۴۴ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش