۵۸۲ (قمری)، پانصد و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم مارس سال ۱۱۸۶ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰  ۶۱۰ 

سال: ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش