۷۴۴ (قمری)، هفتصد و چهل و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم ژوئن سال ۱۳۴۳ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰ 

سال: ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان