۷۴۹ (قمری)، هفتصد و چهل و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم آوریل سال ۱۳۴۸ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰ 

سال: ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

  • ذی‌الحجة: ابن الوردی، ادیب، نویسنده پُراثر و شاعر شامی.

وابستهویرایش