۷۵۲ (قمری)، هفتصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با «۸ مارس ۱۳۵۱» میلادی و «۱۷ اسفند ۷۲۹» است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰ 

سال: ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش