۷۶۵ (قمری)، هفتصد و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم اکتبر سال ۱۳۶۳ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰ 

سال: ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش