۷۶۸ (قمری)، هفتصد و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم سپتامبر سال ۱۳۶۶ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰ 

سال: ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش