۷۷۹ (قمری)

۷۷۹ (قمری)، هفتصد و هفتاد و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم مه سال ۱۳۷۷ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰ 

سال: ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش