۷۸۲ (قمری)، هفتصد و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم آوریل سال ۱۳۸۰ میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰ 

سال: ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش