۸۰۵ (قمری)

۸۰۵ (قمری)، هشتصد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم اوت سال ۱۴۰۲ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰ 

سال: ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش