۸۱۶ (قمری)، هشتصد و شانزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم آوریل سال ۱۴۱۳ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰ 

سال: ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش