۸۳۲ (قمری)

۸۳۲ (قمری)، هشتصد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازده اکتبر سال ۱۴۲۸ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰ 

سال: ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵

رویدادهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

پانویسویرایش