۹۵ (قمری)

سال هجری قمری

۹۵ قمری، نود و پنجمین سال در گاه‌شماری هجری قمری بود.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰ 

سال: ۹۲ ۹۳ ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ ۹۷ ۹۸

رویدادها ویرایش

مصمومیت علی بن حسین و همسرش فاطمه بنت عبدالله به دست ولید بن عبدالملک

مناسبت‌ها ویرایش

زادروزها ویرایش

1364/06/30تاریخ تولدمحدسلمانپوراست.

درگذشت‌ها ویرایش

سعید بن جبیر از یاران امام سجاد