۹۶۵ (خورشیدی)

سال ۹۶۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۶۵ نهصد و شصت و پنجمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸
۹۶۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۵۸۶ – ۱٬۵۸۷
هجری قمری ۹۹۴ – ۹۹۵
گاه‌شماری گرگوری 1586
MDLXXXVI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۳۹
گاه‌شماری ارمنی ۸۹۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۲۵۸ – -۲۵۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۳۶
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۳۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۴۸
گاه‌شماری رومی ۷٬۰۹۴ – ۷٬۰۹۵
گاهشماری مازندرانی ۱٬۰۹۷ – ۱٬۰۹۸
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۰۲ – ۱٬۳۰۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۷۸ – ۱٬۵۷۹
سال عبری ۵٬۳۴۶ ۵٬۳۴۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۴۱ – ۱٬۶۴۲
 - ساکا سموت ۱٬۵۰۸ – ۱٬۵۰۹
 - کالی یوگا ۴٬۶۸۷ – ۴٬۶۸۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۵۸۶
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۱۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۲۹

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش