۹۹۸ (خورشیدی)

سال ۹۹۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۹۸ نهصد و نود و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰ 

سال: ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱
۹۹۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۱۹ – ۱٬۶۲۰
هجری قمری ۱٬۰۲۸ – ۱٬۰۲۹
گاه‌شماری گرگوری 1619
MDCXIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۷۲
گاه‌شماری ارمنی ۹۲۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۲۵ – −۲۲۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۶۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۶۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۸۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۲۷ – ۷٬۱۲۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۳۰ – ۱٬۱۳۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۳۵ – ۱٬۳۳۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۱۱ – ۱٬۶۱۲
سال عبری ۵٬۳۷۹ ۵٬۳۸۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۷۴ – ۱٬۶۷۵
 - ساکا سموت ۱٬۵۴۱ – ۱٬۵۴۲
 - کالی یوگا ۴٬۷۲۰ – ۴٬۷۲۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۱۹
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۵۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۶۲

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش