ATCvet code QJ54 داروهای ضد مایکوباکتریوم جهت استفاده در غدد شیری زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک برای محصولات دامپزشکی است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی در حوزهٔ دامپزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه QJ54 جزوی از گروه آناتومیک QJ ضدعفونت‌ها جهت مصارف سیستمیک است.[۱]

کدهای ATC
J ضدعفونت‌ها جهت مصارف سیستمیک
J01 داروهای آنتی‌بیوتیک جهت استفادهٔ سیستمیک
J02 داروهای ضد قارچ جهت استفادهٔ سیستمیک
J04 داروهای ضد مایکوباکتریوم
J05 داروهای ضد ویروس جهت استفادهٔ سیستمیک
فقط انسان
J06 آنتی‌سرم‌ها و ایمونوگلبولین‌ها
J07 واکسن‌ها
فقط ATCvet
QJ51 داروهای ضد باکتری جهت استفاده در غدد شیری
QJ54 داروهای ضد مایکوباکتریوم جهت استفاده در غدد شیری

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

QJ54A Drugs for mycobacterial infectionsویرایش

QJ54AB آنتی‌بیوتیک‌هاویرایش

QJ54AB02 ریفامپین
QJ54AB03 ریفامایسین

منابعویرایش

  1. "ATCvet Index 2017: code QJ54". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.