باز کردن منو اصلی

آران‌ای پلی‌مراز I (انگلیسی: RNA polymerase I) یک نوع از آنزیم‌های آران‌ای پلی‌مراز در یوکاریوت‌ها که فقط رونویسی ژن‌های rRNA را انجام می‌دهد. آران‌ای پلی‌مرازها آنزیم‌هایی هستند که ساخته شدن RNA از روی DNA را رونویسی می‌کنند.

آران‌ای پلی‌مراز I حدود پنجاه درصد ار آران‌ای پلی‌مراز سلول‌ها را تشکیل می‌دهد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش