آرتی ارابه‌ران


آرتی ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۶h ۲۸m ۳۴.۰۸۸۹s
میل +۳۰° ۲۹′ ۳۴.۹۲۱″
قدر ظاهری (V)۵.۷۵
مشخصات
ردهF8Ibv
راهنمای رنگ U-B0.5
راهنمای رنگ B-V0.68
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۱.۶ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۰.۳۴ mas/yr
Dec.: -۱۴.۹۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲.۰۹ mas
قدر مطلق (MV)۶.۴۹
جزئیات
جرم۱.۷ M
شعاع۱.۴ R
درخشندگی۶ L
دما۶,۰۰۰–۷,۵۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
48 Aurigae, HD 45412, BD+30° 1238, HIP 30827, SAO 59128, HR 2332.
منابع
سیمباداطلاعات

آرتی ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش