آزاد آمریکای ۲۰۰۹ - تک‌نفره مردان

آزاد آمریکای ۲۰۰۹
قهرمان :   آرژانتین خوان مارتین دل پوترو
حریف :   سوئیس راجر فدرر
نتیجهٔ نهایی :   ۳–۶، ۷–۶(۵)، ۴–۶، ۷–۶(۴)، ۶–۲
رویدادها
تک‌نفره‌ها   مردان   زنان       boys   girls
دونفره‌ها   مردان   زنان   mixed   boys   girls
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      

راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی بود اما در دیدار نهایی با نتیجهٔ ۳–۶، ۷–۶(۵)، ۴–۶، ۷–۶(۴)، ۶–۲ در برابر خوان مارتین دل پوترو مغلوب شد.

سیدبندیویرایش

Drawویرایش

Keyویرایش

مراحل پایانیویرایش

  یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی فینال
                                                   
  ۱    راجر فدرر ۶ ۶ ۶۶ ۷  
۱۲    رابین سودرلینگ ۰ ۳ ۷ ۶۶  
  ۱    راجر فدرر ۷ ۷ ۷  
  ۴    نواک جوکوویچ ۶۳ ۵ ۵  
۴    نواک جوکوویچ ۷ ۱ ۷ ۶
  ۱۰    فرناندو ورداسکو ۶۲ ۶ ۵ ۲  
    ۱    راجر فدرر ۶ ۶۵ ۶ ۶۴ ۲
  ۶    خوان مارتین دل پوترو ۳ ۷ ۴ ۷ ۶
  ۱۱    فرناندو گونزالز ۶۴ ۶۲ ۰  
۳    رافائل نادال ۷ ۷ ۶  
۳    رافائل نادال ۲ ۲ ۲
  ۶    خوان مارتین دل پوترو ۶ ۶ ۶  
۶    خوان مارتین دل پوترو ۴ ۶ ۶ ۶
  ۱۶    مارین سیلیچ ۶ ۳ ۲ ۱  

نیمه بالاییویرایش

بخش ۱ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱    ر فدرر ۶ ۶ ۷  
WC    د بریتن ۱ ۳ ۵     ۱    ر فدرر ۶ ۶ ۷  
Q    ج لپنتی ۳ ۶ ۶ ۰ ۶۹      س گرول ۳ ۵ ۵  
   س گرول ۶ ۴ ۳ ۶ ۷       ۱    ر فدرر ۴ ۶ ۷ ۶  
   خ‌ا چلا ۶ ۶ ۶       ۳۱    ل هیوییت ۶ ۳ ۵ ۴  
   ا هرناندز ۴ ۴ ۲        خ‌ا چلا ۳ ۳ ۴
   ت آلوز ۰ ۳ ۴   ۳۱    ل هیوییت ۶ ۶ ۶  
۳۱    ل هیوییت ۶ ۶ ۶       ۱    ر فدرر
۲۱    ج بلیک ۶ ۶ ۷           ۱۴    ت روبردو    
   ر رامیرز هیدالگو ۱ ۴ ۵     ۲۱    ج بلیک ۶ ۳ ۷ ۶  
   ا روشو ۶ ۶ ۶      ا روشو ۴ ۶ ۶۶ ۳  
   ا کونیتسین ۳ ۰ ۲       ۲۱    ج بلیک ۶۲ ۴ ۴
Q    پ پیتر پولانسکی ۴ ۴ ۷ ۶ ۱       ۱۴    ت روبردو ۷ ۶ ۶  
   گ گارسیا-لوپز ۶ ۶ ۵ ۳ ۶        گ گارسیا-لوپز ۲ ۶ ۲ ۴
Q    د یانگ ۴ ۶ ۲ ۳   ۱۴    ت روبردو ۶ ۴ ۶ ۶  
۱۴    ت روبردو ۶ ۳ ۶ ۶  

بخش ۲ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۲    ر سودرلینگ ۶ ۳ ۶ ۶  
   آ مونتانس ۱ ۶ ۱ ۴     ۱۲    ر سودرلینگ ۲  
   م سورف ۶ ۵ ۶ ۴ ۰      م گرانولرز ۰ r  
   م گرانولرز ۲ ۷ ۳ ۶ ۶       ۱۲    ر سودرلینگ  
   ک کیم ۶ ۰ ۶ ۶       ۲۲    س کوئری  
   د سل ۳ ۶ ۲ ۲        ک کیم ۵ ۷ ۴ ۴
Q    م یانی ۳ ۵ ۴   ۲۲    س کوئری ۷ ۶۶ ۶ ۶  
۲۲    س کوئری ۶ ۷ ۶        
۲۶    پ-ه متیو ۶ ۵ ۰ ۲        
   م یوژنی ۲ ۷ ۶ ۶        م یوژنی ۶ ۶۴ ۴ ۳  
   پ استراچه ۶۳ ۶۲ ۰   Q    م چیودینلی ۲ ۷ ۶ ۶  
Q    م چیودینلی ۷ ۷ ۶       Q    م چیودینلی
   ی هنریش ۱ ۷ ۶ ۲ ۶       ۸    ن داویدنکو  
   ر شوتلر ۶ ۶۵ ۴ ۶ ۳        ی هنریش ۴ ۱ ۲
Q    د کیندلمان ۳ ۴ ۵   ۸    ن داویدنکو ۶ ۶ ۶  
۸    ن داویدنکو ۶ ۶ ۷  

بخش ۳ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۴    ن جوکوویچ ۶ ۶ ۶  
   ا لیوبیچیچ ۳ ۱ ۳     ۴    ن جوکوویچ ۶ ۶ ۶  
Q    خ‌پ برززیکی ۶۵ ۳ ۴   Q    ک بال ۳ ۴ ۴  
Q    ک بال ۷ ۶ ۶       ۴    ن جوکوویچ  
   ک بک ۶ ۶ ۱ ۴ ۳       Q    ج ویت  
   م گونزالز ۲ ۱ ۶ ۶ ۶        م گونزالز ۷ ۴ ۵ ۲
Q    ج ویت ۶ ۶ ۶   Q    ج ویت ۶۳ ۶ ۷ ۶  
۲۹    ا آندریف ۴ ۰ ۲        
۲۳    ف کولشرایبر ۶ ۶ ۶                
   آ سپی ۰ ۴ ۴     ۲۳    ف کولشرایبر ۶ ۶ ۰ ۶  
Q    س دوارمن ۶ ۶ ۶   Q    س دوارمن ۳ ۴ ۶ ۲  
   ف گیل ۳ ۴ ۳       ۲۳    ف کولشرایبر
   آ گولبف ۴ ۶ ۵ ۳       ۱۵    ر استپانک  
   ل مایر ۶ ۴ ۷ ۶        ل مایر ۶۵ ۳ ۴
   س بوللی ۴ ۴ ۴   ۱۵    ر استپانک ۷ ۶ ۶  
۱۵    ر استپانک ۶ ۶ ۶  

بخش ۴ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۰    ف ورداسکو ۷ ۶ ۷  
   ب بکر ۵ ۴ ۵     ۱۰    ف ورداسکو ۶ ۶ ۶  
   ف سرا ۷ ۷ ۷      ف سرا ۳ ۰ ۳  
   ی تیپسارویچ ۶۸ ۶۵ ۶۵       ۱۰    ف ورداسکو  
   ر کندریک ۶ ۶ ۶       ۲۰    ت هاس  
   م واسالو آرگوئلو ۳ ۲ ۲        ر کندریک ۴ ۴ ۶۴
Q    آ فال ۵ ۶ ۶۷ ۲   ۲۰    ت هاس ۶ ۶ ۷  
۲۰    ت هاس ۷ ۴ ۷ ۶        
۲۸    و هانسکیو ۱ ۶۱۴ ۶۵                 
   ج ایسنر ۶ ۷ ۷        ج ایسنر ۶ ۶ ۷  
Q    م ایلهان ۳ ۶ ۳ ۷ ۷   Q    م ایلهان ۳ ۴ ۶۱  
   ک روشو ۶ ۳ ۶ ۵ ۵          ج ایسنر
   م گیکوئل ۶ ۵ ۶ ۶       ۵    ا رادیک  
   د تورسونوف ۲ ۷ ۳ ۳        م گیکوئل ۱ ۴ ۴
   ب فاو ۱ ۴ ۲   ۵    ا رادیک ۶ ۶ ۶  
۵    ا رادیک ۶ ۶ ۶  

پیوند به بیرونویرایش

Men's Singles Draw