آزاد آمریکای ۲۰۰۹ - تک‌نفره مردان

تصویر برداری

آزاد آمریکای ۲۰۰۹
قهرمان :   آرژانتین خوان مارتین دل پوترو
حریف :   سوئیس راجر فدرر
نتیجهٔ نهایی :   ۳–۶، ۷–۶(۵)، ۴–۶، ۷–۶(۴)، ۶–۲
رویدادها
تک‌نفره‌ها   مردان   زنان       boys   girls
دونفره‌ها   مردان   زنان   mixed   boys   girls
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      

Drawویرایش

Keyویرایش

مراحل پایانیویرایش

  یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی فینال
                                                   
  ۱    راجر فدرر ۶ ۶ ۶۶ ۷  
۱۲    رابین سودرلینگ ۰ ۳ ۷ ۶۶  
  ۱    راجر فدرر ۷ ۷ ۷  
  ۴    نواک جوکوویچ ۶۳ ۵ ۵  
۴    نواک جوکوویچ ۷ ۱ ۷ ۶
  ۱۰    فرناندو ورداسکو ۶۲ ۶ ۵ ۲  
    ۱    راجر فدرر ۶ ۶۵ ۶ ۶۴ ۲
  ۶    خوان مارتین دل پوترو ۳ ۷ ۴ ۷ ۶
  ۱۱    فرناندو گونزالز ۶۴ ۶۲ ۰  
۳    رافائل نادال ۷ ۷ ۶  
۳    رافائل نادال ۲ ۲ ۲
  ۶    خوان مارتین دل پوترو ۶ ۶ ۶  
۶    خوان مارتین دل پوترو ۴ ۶ ۶ ۶
  ۱۶    مارین سیلیچ ۶ ۳ ۲ ۱  

نیمه بالاییویرایش

بخش ۱ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱    ر فدرر ۶ ۶ ۷  
WC    د بریتن ۱ ۳ ۵     ۱    ر فدرر ۶ ۶ ۷  
Q    ج لپنتی ۳ ۶ ۶ ۰ ۶۹      س گرول ۳ ۵ ۵  
   س گرول ۶ ۴ ۳ ۶ ۷       ۱    ر فدرر ۴ ۶ ۷ ۶  
   خ‌ا چلا ۶ ۶ ۶       ۳۱    ل هیوییت ۶ ۳ ۵ ۴  
   ا هرناندز ۴ ۴ ۲        خ‌ا چلا ۳ ۳ ۴
   ت آلوز ۰ ۳ ۴   ۳۱    ل هیوییت ۶ ۶ ۶  
۳۱    ل هیوییت ۶ ۶ ۶       ۱    ر فدرر
۲۱    ج بلیک ۶ ۶ ۷           ۱۴    ت روبردو    
   ر رامیرز هیدالگو ۱ ۴ ۵     ۲۱    ج بلیک ۶ ۳ ۷ ۶  
   ا روشو ۶ ۶ ۶      ا روشو ۴ ۶ ۶۶ ۳  
   ا کونیتسین ۳ ۰ ۲       ۲۱    ج بلیک ۶۲ ۴ ۴
Q    پ پیتر پولانسکی ۴ ۴ ۷ ۶ ۱       ۱۴    ت روبردو ۷ ۶ ۶  
   گ گارسیا-لوپز ۶ ۶ ۵ ۳ ۶        گ گارسیا-لوپز ۲ ۶ ۲ ۴
Q    د یانگ ۴ ۶ ۲ ۳   ۱۴    ت روبردو ۶ ۴ ۶ ۶  
۱۴    ت روبردو ۶ ۳ ۶ ۶  

بخش ۲ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۲    ر سودرلینگ ۶ ۳ ۶ ۶  
   آ مونتانس ۱ ۶ ۱ ۴     ۱۲    ر سودرلینگ ۲  
   م سورف ۶ ۵ ۶ ۴ ۰      م گرانولرز ۰ r  
   م گرانولرز ۲ ۷ ۳ ۶ ۶       ۱۲    ر سودرلینگ  
   ک کیم ۶ ۰ ۶ ۶       ۲۲    س کوئری  
   د سل ۳ ۶ ۲ ۲        ک کیم ۵ ۷ ۴ ۴
Q    م یانی ۳ ۵ ۴   ۲۲    س کوئری ۷ ۶۶ ۶ ۶  
۲۲    س کوئری ۶ ۷ ۶        
۲۶    پ-ه متیو ۶ ۵ ۰ ۲        
   م یوژنی ۲ ۷ ۶ ۶        م یوژنی ۶ ۶۴ ۴ ۳  
   پ استراچه ۶۳ ۶۲ ۰   Q    م چیودینلی ۲ ۷ ۶ ۶  
Q    م چیودینلی ۷ ۷ ۶       Q    م چیودینلی
   ی هنریش ۱ ۷ ۶ ۲ ۶       ۸    ن داویدنکو  
   ر شوتلر ۶ ۶۵ ۴ ۶ ۳        ی هنریش ۴ ۱ ۲
Q    د کیندلمان ۳ ۴ ۵   ۸    ن داویدنکو ۶ ۶ ۶  
۸    ن داویدنکو ۶ ۶ ۷  

بخش ۳ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۴    ن جوکوویچ ۶ ۶ ۶  
   ا لیوبیچیچ ۳ ۱ ۳     ۴    ن جوکوویچ ۶ ۶ ۶  
Q    خ‌پ برززیکی ۶۵ ۳ ۴   Q    ک بال ۳ ۴ ۴  
Q    ک بال ۷ ۶ ۶       ۴    ن جوکوویچ  
   ک بک ۶ ۶ ۱ ۴ ۳       Q    ج ویت  
   م گونزالز ۲ ۱ ۶ ۶ ۶        م گونزالز ۷ ۴ ۵ ۲
Q    ج ویت ۶ ۶ ۶   Q    ج ویت ۶۳ ۶ ۷ ۶  
۲۹    ا آندریف ۴ ۰ ۲        
۲۳    ف کولشرایبر ۶ ۶ ۶                
   آ سپی ۰ ۴ ۴     ۲۳    ف کولشرایبر ۶ ۶ ۰ ۶  
Q    س دوارمن ۶ ۶ ۶   Q    س دوارمن ۳ ۴ ۶ ۲  
   ف گیل ۳ ۴ ۳       ۲۳    ف کولشرایبر
   آ گولبف ۴ ۶ ۵ ۳       ۱۵    ر استپانک  
   ل مایر ۶ ۴ ۷ ۶        ل مایر ۶۵ ۳ ۴
   س بوللی ۴ ۴ ۴   ۱۵    ر استپانک ۷ ۶ ۶  
۱۵    ر استپانک ۶ ۶ ۶  

بخش ۴ویرایش

دور اول   دور دوم   دور سوم   دور چهارم
۱۰    ف ورداسکو ۷ ۶ ۷  
   ب بکر ۵ ۴ ۵     ۱۰    ف ورداسکو ۶ ۶ ۶  
   ف سرا ۷ ۷ ۷      ف سرا ۳ ۰ ۳  
   ی تیپسارویچ ۶۸ ۶۵ ۶۵       ۱۰    ف ورداسکو  
   ر کندریک ۶ ۶ ۶       ۲۰    ت هاس  
   م واسالو آرگوئلو ۳ ۲ ۲        ر کندریک ۴ ۴ ۶۴
Q    آ فال ۵ ۶ ۶۷ ۲   ۲۰    ت هاس ۶ ۶ ۷  
۲۰    ت هاس ۷ ۴ ۷ ۶        
۲۸    و هانسکیو ۱ ۶۱۴ ۶۵                 
   ج ایسنر ۶ ۷ ۷        ج ایسنر ۶ ۶ ۷  
Q    م ایلهان ۳ ۶ ۳ ۷ ۷   Q    م ایلهان ۳ ۴ ۶۱  
   ک روشو ۶ ۳ ۶ ۵ ۵          ج ایسنر
   م گیکوئل ۶ ۵ ۶ ۶       ۵    ا رادیک  
   د تورسونوف ۲ ۷ ۳ ۳        م گیکوئل ۱ ۴ ۴
   ب فاو ۱ ۴ ۲   ۵    ا رادیک ۶ ۶ ۶  
۵    ا رادیک ۶ ۶ ۶  

پیوند به بیرونویرایش

Men's Singles Draw