آلیوراموس
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۷۰ میلیون سال پیش
Alioramus altai skull at Wyoming Dinosaur Center.jpg
آلیوراموس، Alioramus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
بالاخانواده: بیدادگرخزنده‌ریختان
تیره: تیرانوسارید

آلیوراموس (نام علمی: Alioramus) نام یک سرده از تیره تیرانوساریدها است آلیوراموس با ۶ متر طول و ۱ تن وزن یکی از کوچکترین انواع تیرانوساریدها محسوب می شود که حدود ۷۰ تا ۶۶ میلیون سال پیش همزمان با تاربوسور در آسیا می زیسته است.

شجره نامهویرایش

تا کنون ۲ گونه از این سرده از دایناسورها کشف شده درباره ی طبقه بندی این موجود دو نظر وجود دارد : ۱- گروهی از دانشمندان آلیوراموس را یک تیرانوسارید در نظر می گیرند ۲- گروهی از دانشمندان نیز آلیوراموس را خارج از تیره تیرانوساریدها طبقه بندی می کنند شجره نامه ای که در پایین مشاهده می کنید طبق نظر دوم چیده شده است.دیلونگ (دایناسور)
نخست‌بیدادگر
باگاراتان
Raptorex kriegsteini
دریپتوسور

آلکتروسورXiongguanlong baimoensis

Appalachiosaurus montgomeriensis

Alioramus altaiAlioramus remotus
تیرانوسارید


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش