بیدادگرخزنده‌ریختان

بیدادگرخزنده‌ریختان
محدودهٔ زمانی: ژوراسیک میانه تا کرتاسه پسین
۱۶۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش
Guanlong and Alioramus.jpg
اسکلت یک گوانلانگ در کنار اسکلت یک آلیوراموس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان

بیدادگرخزنده‌ریختان (نام علمی: Tyrannosauroidea) یک بالاخانواده از کلاد تهی‌دم‌خزندگان و زیراسته ددپایان است که بین ۱۶۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش می‌زیستند. اشکال اولیه این گروه از دایناسورها که بیشتر بین ژوراسیک پسین تا کرتاسه پیشین وجود داشتند گوشت‌خوارنی با اندازه کوچک تا متوسط بودند و دستانی بلند و سه انگشتی داشتند ولی انواع پیشرفته‌تر آن‌ها که در پایان دوره کرتاسه می‌زیستند بسیار بزرگ‌تر از نیاکان بودند و دستانی کوچک و دو انگشتی داشتند. سنگواره‌های بیدادگرخزنده‌ریختان از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و استرالیا شناسایی‌شده اما سنگواره‌های بیدادگرخزندگان تنها از آمریکای شمالی و آسیا به‌دست آمده‌است. تا کنون در سنگواره دو گونه از بیدادگرخزنده‌ریختان با نام‌های دیلونگ و یوتیرانوس آثاری از پر به‌دست آمده و احتمالاً سایر بیدادگرخزنده‌ریخان نیز دارای پوششی از پر بوده‌اند.

درخت تبارزاییویرایش

Tyrannosauroidea
پیشاشاخ‌خزندگان

Proceratosaurus bradleyi

Kileskus aristotocus

گوانلانگ

چینی‌بیدادگر

ژوراستمگر

Stokesosaurus clevelandi

دیلونگ (دایناسور)

نخست‌بیدادگر

باگاراتان

Raptorex kriegsteini

دریپتوسور

آلکتروسور

Xiongguanlong baimoensis

Appalachiosaurus montgomeriensis

آلیوراموس

آلیوراموس

تیرانوسارید

گورگوسور

آلبرتوسور

تیرانوسارید

Dinosaur Park tyrannosaurid

داسپلتوسور

Two Medicine tyrannosaurid

تراتوفونئوس

بیستاهیورسور

خونین‌شاه

تیرانوسور

تاربوسور

ژوکنگتیرانوس

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش