بیدادگرخزنده‌ریختان

بیدادگرخزنده‌ریختان
محدودهٔ زمانی: ژوراسیک میانه تا کرتاسه پسین
۱۶۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش
Guanlong and Alioramus.jpg
اسکلت یک گوانلانگ در کنار اسکلت یک آلیوراموس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان

بیدادگرخزنده‌ریختان (نام علمی: Tyrannosauroidea) یک بالاخانواده از کلاد تهی‌دم‌خزندگان و زیراسته ددپایان است که بین ۱۶۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش می‌زیستند. اشکال اولیه این گروه از دایناسورها که بیشتر بین ژوراسیک پسین تا کرتاسه پیشین وجود داشتند گوشت‌خوارنی با اندازه کوچک تا متوسط بودند و دستانی بلند و سه انگشتی داشتند ولی انواع پیشرفته‌تر آن‌ها که در پایان دوره کرتاسه می‌زیستند بسیار بزرگ‌تر از نیاکان بودند و دستانی کوچک و دو انگشتی داشتند. سنگواره‌های بیدادگرخزنده‌ریختان از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و استرالیا شناسایی‌شده اما سنگواره‌های بیدادگرخزندگان تنها از آمریکای شمالی و آسیا به‌دست آمده‌است. تا کنون در سنگواره دو گونه از بیدادگرخزنده‌ریختان با نام‌های دیلونگ و یوتیرانوس آثاری از پر به‌دست آمده و احتمالاً سایر بیدادگرخزنده‌ریخان نیز دارای پوششی از پر بوده‌اند.

درخت تبارزاییویرایش

Tyrannosauroidea
پیشاشاخ‌خزندگان


Proceratosaurus bradleyiKileskus aristotocusگوانلانگ

چینی‌بیدادگر
ژوراستمگرStokesosaurus clevelandiدیلونگ (دایناسور)
نخست‌بیدادگر
باگاراتان
Raptorex kriegsteini
دریپتوسور

آلکتروسورXiongguanlong baimoensis

Appalachiosaurus montgomeriensis

آلیوراموسآلیوراموستیرانوسارید


گورگوسورآلبرتوسورتیرانوسارید

Dinosaur Park tyrannosaurid
داسپلتوسور
Two Medicine tyrannosauridمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش