باز کردن منو اصلی

پیرووات کیناز

(تغییرمسیر از آنزیم پیروات کیناز)

پیرووات کیناز آنزیمی است که در مرحله آخر گلیکولیز با انتقال گروه فسفات از فسفوانول پیرووات به ADP به آن را پیرووات تبدیل می‌کند.

پیرووات کیناز
Pyruvate kinase protein domains.png
3D structure of pyruvate kinase
شناساگرها
شمارهٔ EC 2.7.1.40
شمارهٔ CAS 9001-59-6
پایگاه‌های داده
IntEnz نمایش IntEnz
BRENDA مدخل BRENDA
ExPASy نمایش NiceZyme
KEGG نمایش KEGG
MetaCyc گذرگاه سوخت‌وساز
PRIAM نمایه
ساختار PDB RCSB PDB PDBe PDBsum
انتولوژی ژن AmiGO / EGO