آی‌کیو ارابه‌ران


IQ ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۱۹m ۰۰.۰۲۸۹s
میل +۳۳° ۴۴′ ۵۴.۲۱۷″
قدر ظاهری (V)۵.۳۶۸
مشخصات
ردهA0pSi
راهنمای رنگ U-B-0.55
راهنمای رنگ B-V-0.19
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۸.۶ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۳.۶۲ mas/yr
Dec.: -۲۹.۶۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۷.۲۸ mas
قدر مطلق (MV)۵.۲۰۴
جزئیات
جرم۳.۱ M
شعاع۲.۱ R
درخشندگی۴۰ L
دما۷,۵۰۰–۱۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 1732, BD+33° 1008, HD 34452, SAO 57884, HIP 24799.
منابع
سیمباداطلاعات

IQ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش