ابراهیم لودی

ابراهیم لودی سلطانی افغانی بود که در هند حکمروایی می‌کرد.

ابراهیم لودی
سلطان دهلی
Sultan-Ibrahim-Lodhi.jpg
A modern-day Afghan sketch depicting Sultan Ibrahim Lodi
سلطنت۱۵۱۷۱۵۲۶
تاج‌گذاری۱۵۱۷, آگره
پیشینسکندر لودی
جانشینبابر
درگذشته۱۵۲۶
آرامگاه
خاندانلودی
پدرسکندر لودی

منابعویرایش