إبراهیم الواثق بالله یا واثق اول (عربی: الواثق بالله) یک خلیفه عباسی در قاهره برای مملوکان بین سنوات ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ میلادی بود.

ابراهیم واثق
پیشینسلیمان مستکفی
جانشینحاکم دوم
دودمانعباسیان

منابع ویرایش

  • "Biography of Al-Wathiq I" (به عربی). Islampedia.com. Archived from the original on 2008-06-11.

کتابشناسی ویرایش