ابوالفضل

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ابوالفضل یا ابالفضل یک اسم و کنیه در زبان عربی و به معنی خداوند هنر، صاحب فضل، لغت برادر امام حسین و قهرمان و علمدار قافله کربلا است و نیز کنیه افراد سرشناس زیر است: