ابوالفضل

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ابوالفضل یا ابالفضل یک اسم و کنیه در زبان عربی و به معنی دارا بخشندگی، صاحب فضل.

افراد سرشناس به این نام ویرایش